Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Χανιά 73100, Κρήτη

Επικοινωνήστε μαζί μας.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι εν ισχύ παράταση θητείας των Διοικητικών
Συμβουλίων μέχρι 30/6 και σύμφωνα με τροπολογία προς ψήφιση στη βουλή των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Παιδείας, προτείνεται η παράταση της θητείας των Διοικητικών
Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας και η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.
Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των
Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένων ΔΕΝ μπορούν
να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης
συμμετοχής των Μελών.

Ενημερωτικός οδηγός για τις πτωχεύσεις "Μικρού" αντικειμένου - Παγίδες και κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις

Παράταση της προθεσμίας δήλωσης επέκτασης Επαγγελματικών Μισθώσεων Άρθρου 111 Ν.4790/2021